Шановний відвідувачу. Це стара версія сайту за станом на 25 вересня 2019 року. Нова версія сайту знаходиться за адресою www.kh.dsp.gov.ua
 • 08Тра

  38954041-safety-wallpapersВідділом експертизи умов праці Головного управління Держпраці у Харківській області проведено роз’яснення щодо забезпечення молоком робітників, зайнятих на роботах із шкідливими умовами праці та видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам установ підприємств та організацій системи охорони здоров’я.

  Частинами першою, другою та четвертою статті 153 Кодексу законів про працю України (далі-КЗпП) визначено, що на всіх підприємствах, в установах, організаціях створюються безпечні і нешкідливі умови праці.

  Забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці покладається на власника або уповноваженого ним органу.

  Власник або уповноважений ним орган повинен впроваджувати сучасні засоби техніки безпеки, які запобігають виробничому травматизмові  і забезпечувати санітарно-гігієнічні умови, що запобігають виникненню професійних захворювань працівників.

  Відповідно до статті 166 КЗпП України на роботах зі шкідливими умовами праці працівникам видаються безоплатно за встановленими нормами молоко або інші рівноцінні харчові продукти.

  Державними санітарними нормами та правилами «Гігієнічна класифікація праці з показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу» затвердженими наказом Міністерства охорони здоров’я України від 08.04.2014 року №248 визначено, що шкідливими умовами праці є стан умов праці, за якого рівень впливу одного або більше факторів виробничого середовища та/або трудового процесу перевищує допустимий.

  Рішення про необхідність у видачі працівникам безоплатно за встановленими нормами молока або інших рівноцінних харчових  продуктів приймається за результатами атестації робочих місць за умовами праці з урахуванням результатів лабораторних досліджень умов праці  на робочих місцях.

  Частиною першою статті 7 Закону України « Про охорону праці» визначено, що працівники, зайняті на роботах із важкими та шкідливими умовами праці, безоплатно забезпечуються, зокрема, молоком або іншими рівноцінними харчовими продуктами та мають право на інші пільги та компенсації, що надаються в порядку, визначеному законодавством.

  Таким чином, роботодавець забезпечує працівника безоплатно молоком або іншими рівноцінними харчовими продуктами в достатній кількості для відновлення функціонального стану організму, здоров’я працівника, підтримання  високого рівня працездатності та профілактики професійних захворювань.

  Також, частиною третьою статті 7 Закону України « Про охорону праці» визначено, що роботодавець може за свої кошти додатково встановлювати за колективним договором (угодою, трудовим договором) працівникові пільги і компенсації, не передбачені законодавством.

  Загальне законодавство про охорону праці визначається Конституцією України, Законом України “Про охорону праці”, “Кодексом законів про працю”, Законами України “Про підприємства в Україні” (ст. 25), “Про колективні договори і угоди” (ст.7) та ін. Зокрема, Закон України «Про охорону праці», на який Ви посилаєтесь у Вашому листі, визначає основні положення щодо реалізації конституційного права працівників на охорону їх життя і здоров’я у процесі трудової діяльності, на належні, безпечні і здорові умови праці, регулює за участю відповідних органів державної влади відносини між роботодавцем і працівником з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і встановлює єдиний порядок організації охорони праці в Україні.

  Відповідно ст. 7 та ст. 8 Закону України «Про охорону праці» є чинними на теперішній час і мають сталу вищу юридичну силу ніж скасовані п. 62 та п. 63 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.12.2017 №1022-р «Про скасування, визнання такими, що втратили чинність, та такими, що не застосовуються на території України, деяких актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади з пожежної безпеки, охорони праці та санітарного законодавства». Отже, на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, а також роботах, пов’язаних із забрудненням або здійснюваних у несприятливих температурних умовах, працівникам видаються безплатно за встановленими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту. А також згідно ст. 163 КЗпПУ власник або уповноважений ним орган зобов’язаний організувати комплектування та утримання засобів індивідуального захисту відповідно до нормативних актів про охорону праці. Видача замість спеціального одягу і спеціального взуття матеріалів для їх виготовлення або грошових сум для їх придбання не дозволяється. Власник або уповноважений ним орган повинен компенсувати працівникові витрати на придбання спецодягу та інших засобів індивідуального захисту, якщо встановлений нормами строк видачі цих засобів порушено і працівник був змушений придбати їх за власні кошти. У разі дострокового зносу цих засобів не з вини працівника власник або уповноважений ним орган зобов’язаний замінити їх за свій рахунок згідно ст. 164 КЗпПУ.

  За бажанням власника відповідно до п. 4  ст. 8 Закону України “Про охорону праці” передбачено додаткову, понад встановлені норми, можливість внесення змін до Колективного договору з питань забезпечення працівників певними засобами індивідуального захисту, якщо фактичні умови праці цього працівника вимагають їх застосування.

   

  Автор: ГУ Держпраці у Харківській області, 15:00