Шановний відвідувачу. Це стара версія сайту за станом на 25 вересня 2019 року. Нова версія сайту знаходиться за адресою www.kh.dsp.gov.ua
 • 25Вер

  1372258Франція

  Контроль за забезпеченням безпечних і здорових умов праці у Франції здійснює інспекція праці. Цей орган не має права безпосередньо притягати до відповідальності винного підприємця, а повинен звертатися до судових органів. Також інспектори праці не можуть самі за надзвичайних обставин тимчасово закривати підприємства або видавати обов’язкові накази. У цьому випадку інспектори повинні звертатися в суд, що розглядає таке звертання в прискореному порядку.

  У Франції законодавство передбачає створення на підприємствах із кількістю працівників понад 250 соціальної служби з проблем праці. Персонал служби призначається за згодою між адміністрацією і комітетом підприємства, а за відсутності домовленості – інспектором праці. Мета служби – надання допомоги працівникам у рішенні психологічних проблем, особливо жінкам, молоді, інвалідам, літнім трудящим. Ці служби повинні координувати і спрямовувати дії адміністрації та комітету підприємства на вирішення соціальних питань; сприяти створенню на підприємстві задовільного психологічного клімату, запобіганню стресів, виробничого дискомфорту.

  Також важливе місце в сфері забезпечення безпечних і здорових умов праці у Франції посідають організації трудящих – профспілкові організації. За заслуги під час Другої світової війни профспілки Франції отримали особливі привілеї: держава та бізнес надали їм право вести переговори при укладанні колективних угод про умови найму на рівні компаній та їхніх філій, спільно управляти державними програмами соціального страхування. Уряд дозволив їм формулювати закони та проводити політику у галузі соціального партнерства. Однак тепер виявилося, що ці повноваження не лише не відповідають ролі профспілок у суспільстві, а й не приносять йому користі. Зараз уряд Франції, на чолі з президентом Еммануелем Макроном, впроваджує нові економічні реформи, де буду визначено місце профспілок у економіці країни.

  136777Іспанія

  В Іспанії діє Міністерство праці та імміграції, до складу якого входить Інспекція праці та соціального забезпечення Іспанії (далі Інспекція).  Сфера  діяльності Інспекції поширюється на питання трудових відносин, а саме, контракти, тривалість робочого часу, заробітна плата; профілактика професійних ризиків, соціальне забезпечення, зокрема реєстрація внесків до фонду соцстрахування; питання зайнятості та безробіття, професійної підготовки та перепідготовки фахівців, питання працевлаштування іноземців, ґендерної нерівності та дискримінації у сфері зайнятості.

  У своєму розпорядженні Інспекція має два корпуси службовців з інспекторськими функціями. Вищий Корпус Інспекторів праці та соцзабезпечення складається  з посадовців вищого технічного рівня, вони атестовані на національному рівні. У ході виконання своїх функцій вони мають бути технічно незалежними та об’єктивними, як це передбачено Конвенціями МОП 81 та 129. Повноваження у сфері запобігання ризикам на робочих місцях та трудових стосунків належать тільки цим службовцям.

  Корпус помічників інспекторів з працевлаштування та соцзабезпечення має функції допоміжних перевірок та управління, які необхідні для належного виконання інспекторської роботи. Ці працівники мають менше повноважень та координуються певним інспектором праці, який має надавати інформацію та попереджати порушення, сприяти цим соціальним партнерам виконувати свої обов’язки, а також виконувати функції примирення, посередництва та арбітражу під час вирішення колективних трудових спорів (конфліктів).

  1958726Латвія

  Латвія – член Європейського Союзу з  травня 2004 року, провела реформи у всіх галузях економіки, зокрема у сфері охорони праці та промислової безпеки. До складу Міністерства добробуту, яке тісно співпрацює з Конфедерацією роботодавців Латвії (КРЛ) і Союзом вільних профспілок Латвії (СВПЛ), входить Державна інспекція праці , яка здійснює нагляд і контроль системи охорони праці. Під контроль Державної інспекції праці підпадають: підприємці, державні та муніципальні органи влади, релігійні та неурядові організації, небезпечне обладнання та його власники, роботодавці тощо. Державна інспекція праці складається з центрального апарату, що здійснює загальне керівництво структурою, а також 7 регіональних підрозділів.

  Удосконалення системи охорони праці відбувається шляхом розробки нових нормативних актів, інформуванням роботодавців і працівників та громадськості в питаннях охорони праці,  здійсненням підйому продуктивності та ефективності роботи Державної інспекції праці та співробітництва з країнами-членами ЄС у рамках різних проектів.

  Особливе місце в комплексі превентивних заходів займає організація навчання з питань охорони праці та інструктування. Навчання з охорони праці регламентуються Правилами Кабінету Міністрів «Правила навчання питанням охорони праці».

  Автор: ГУ Держпраці у Харківській області, 20:44