Шановний відвідувачу. Це стара версія сайту за станом на 25 вересня 2019 року. Нова версія сайту знаходиться за адресою www.kh.dsp.gov.ua
 • 27Чер

  ТОВ Торгівельний дім Червоний оскілВідділом нагляду в машинобудуванні та енергетиці Головного Управління Держпраці у Харківській області було проведено семінари, круглі столи, робочі зустрічі з працівниками ТОВ «НВФ» РОТОРМАШ», ТОВ «МЕТА», ТОВ «Торгівельний дім «Червоний оскіл» на тему: «Типове положення про службу охорони праці», «Типове положення про проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила експлуатації електрозахисних засобів».

  Під час робочих зустрічей було підкреслено необхідність функціонування системи управління охороною праці на підприємстві, організації проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, експлуатації обладнання підвищеної небезпеки, стану охорони праці при проведенні робіт підвищеної небезпеки.

  Посадовим особам було вказано на своєчасне та якісне проведення з робітниками всіх видів інструктажу з питань охорони праці, недопущення до роботи працівників, зайнятих на роботах з підвищеною небезпекою, які своєчасно не пройшли щорічне спеціальне навчання та перевірку знань з охорони праці.

  Фахівцями Головного управління було зазначено про відповідальність керівництва щодо дотримання на підприємстві всіх норм безпеки та захисту здоров’я працівників, що роботодавець має своєчасно забезпечити комплектування, видачу та утримання засобів індивідуального захисту (ЗІЗ), відповідно до  вимог нормативно-правових актів з охорони праці.

  10049upxmhga1394186104.thumb470x600pІнспекторами відділу нагляду на виробництві і на об’єктах підвищеної небезпеки був проведений семінар з працівниками підприємства ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «АЛЬФА» на тему: «Безпечна експлуатація системи газопостачання при виконанні виробничого процесу під час експлуатації  зерносушарок»

  Під час проведення семінару розглядалися питання перевірки знань з охорони праці та відповідних нормативно – правових актів у працівників, які зайняті експлуатацією, технічним обслуговуванням та оглядом газового обладнання зерносушарок, було зосереджено увагу на організаційних та технічних заходах безпеки, підготовці виробничого процесу сушки та переробки зерна, безперебійної та безаварійної експлуатації газопроводів та газового обладнання.

  Фахівцями ГУ Держпраці було акцентовано увагу відносно основних вимог до території підприємства, до систем контролю управління виробничими процесами, переліку превентивних заходів по захисту персоналу підприємства від травматизму, проаналізовані основні можливі причини відмови у роботі обладнання відповідно до «Плану локалізації і ліквідації можливих аварій», були надані відповіді на запитання щодо Закону України «Про охорону праці», НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання»,  ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання».

  1_3Фахівці відділу гірничого нагляду Управління Держпраці провели семінар-нараду з дотримання вимог законодавства та нормативно-правових актів з питань охорони праці, промислової безпеки при веденні гірничих робіт на кар’єрі (видобуток піску) приватного підприємства «ЛНВ».

  Підприємство проводить розробку на Північній частині Південної ділянки Куп’янського родовища будівельних пісків. Родовище корисних копалин розташовані у Куп’янському районі Харківської області.

  Працівниками відділу гірничого нагляду було проінформовано керівника підприємства та присутніх працівників про основні вимоги гірничого законодавства, законодавства про надра та Закону України «Про охорону праці»  підприємствами, що проводять відкриті гірничі роботи.

  Так, було зазначено, що на підприємстві є обов’язковим функціонування служби охорони праці, яка проводить аудит охорони праці,  розроблення і затвердження положень, інструкцій та інших актів з охорони праці, що діють у межах підприємства, що керівництво підприємства організовує проведення попереднього та періодичних медичних оглядів працівників. Було акцентовано увагу, що працівники, які зайняті на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, а також особи віком до 21 року щорічно проходять медичні огляди.

  Перед початком гірничих робіт підприємство повинно отримати дозволи на роботи підвищеної небезпеки та дозволи на експлуатацію машин, механізмів та устаткування згідно з Порядком видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

  Разом з тим було роз’яснено, що на родовищі повинно експлуатуватися гірничотранспортне устаткування відповідно до затвердженої проектної документації. Це устаткування повинно бути зареєстроване згідно Порядку відомчої реєстрації та ведення обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів та проходити щорічний державний технічний огляд відповідно до Порядку проведення  огляду великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів.

  Також, розглядалися питання організації навчання посадових осіб та працівників, що виконують роботи підвищеної небезпеки з урахуванням специфіки підприємства, та, щодо виконання технологічних процесів при експлуатації обладнання підвищеної небезпеки допускаються працівники, які пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці відповідних нормативно-правових актів, пройшли медичні огляди під час прийняття на роботу та протягом трудової діяльності, та, які забезпечені спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту (ЗІЗ) відповідно до «Мінімальних вимог безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці», зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2018 р. за №1494/32946 та затверджених Наказом Міністерства соціальної політики України  29 листопада 2018 року № 1804.

   

   

  Автор: ГУ Держпраці у Харківській області, 20:02