• 30Вер

  Автор: ГУ Держпраці у Харківській області, 15:25

 • Запитань: 439

  WP_Cloudy
  1. Ольга коментує:

   Добрий день! Роз”ясніть будь-ласка, чи потрібно офісним працівникам (секретарю, бухгалтерам) приватного лікувального закладу, проходити періодичний медичний огляд та мати медичну книжку і на якій підставі. Дякую

   Відповіcти

   • ГУ Держпраці у Харківській області коментує:

    Доброго дня, Ольго!
    Розглянувши питання стосовно проходження періодичного медичного огляду офісними працівниками (секретар, бухгалтер) приватного лікувального закладу повідомляємо, що згідно пункту 6 наказу Міністерства соціальної політики України від 14.02.2018 № 207 «Про затвердження Вимог щодо безпеки та захисту здоров’я працівників під час роботи з екранними пристроями»  роботодавець має забезпечити за свій рахунок проведення медичних оглядів працівників, які здійснюють роботи, пов’язані з використанням екранних пристроїв незалежно від їхнього типу та моделі, відповідно до вимог Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21 травня 2007 року № 246, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 липня 2007 року за № 846/14113.
    За результатами цих оглядів роботодавець за потреби повинен забезпечити виконання відповідних оздоровчих заходів.
    Також звертаємо вашу увагу що роботодавець зобов’язаний за необхідності проводити лабораторні дослідження умов праці працівників з метою виявлення шкідливих і небезпечних факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу (зокрема щодо виявлення ризиків, пов’язаних із погіршенням зору, порушенням фізичного стану, стресом) та вживати заходів щодо усунення виявлених ризиків відповідно до статті 13 Закону України „Про охорону праці”.
    Питання необхідності наявності медичної книжки (наказ МОЗ від 23.07.2002 за №280 «Щодо організації проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб») у працівників не входить до компетенції Головного управління Держпраці у Харківській області. Ці повноваження наявні у територіальних управлінь Держпродспоживслужби.

  2. Ольга коментує:

   Добрий день! Роз”ясніть будь-ласка, чи потрібно генеральному директору приватного медичного центру та юрисконсульту, проходити періодичний медичний огляд та мати медичну книжку і на якій підставі. Дякую

   • ГУ Держпраці у Харківській області коментує:

    Доброго дня, Ольго!
    Розглянувши питання стосовно проходження періодичного медичного огляду генеральним директором приватного медичного центру та юристконсультом повідомляємо, що в разі якщо зазначені вами особи в своїй трудовій діяльності здійснюють роботи, пов’язані з використанням екранних пристроїв незалежно від їхнього типу та моделі, то згідно пункту 6 наказу Міністерства соціальної політики України від 14.02.2018 № 207 Про затвердження Вимог щодо безпеки та захисту здоров’я працівників під час роботи з екранними пристроями  роботодавець має забезпечити за свій рахунок проведення медичних оглядів працівників відповідно до вимог Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21 травня 2007 року № 246, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 липня 2007 року за № 846/14113.
    За результатами цих оглядів роботодавець за потреби повинен забезпечити виконання відповідних оздоровчих заходів.
    Також звертаємо вашу увагу що роботодавець зобов’язаний за необхідності проводити лабораторні дослідження умов праці працівників з метою виявлення шкідливих і небезпечних факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу (зокрема щодо виявлення ризиків, пов’язаних із погіршенням зору, порушенням фізичного стану, стресом) та вживати заходів щодо усунення виявлених ризиків відповідно до статті 13 Закону України „Про охорону праці”.
    Питання необхідності наявності медичної книжки (наказ МОЗ від 23.07.2002 за №280 «Щодо організації проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб») у працівників не входить до компетенції Головного управління Держпраці у Харківській області. Ці повноваження наявні у територіальних управлінь Держпродспоживслужби.

  3. питаннячко: у СФГ Х небувалий урожай картоплі??????? Найманий за трудовим договором працівник СФГ Х ( нехай буде А) запросив для ручного прибирання картоплі на оплатню допомогу громадян Б, В, Г, Д і т.ін. : прохання прописати-роз`яснити алгорітм , або послідовність дій (укладання разового договору (бажано зразок) грошова оцінка роботи, нарахування податків на узгоджену зарплатню ( бажано в цифрах), коли сплачується, на який рахунок (бажано зразок заповнення) і УВАГА.

   1. Працівник А запрошує громадян Б, В, Г, Д і т.ін. як фізична особа – фізичну особу (тобто громадянин запрошує громадян),на допомогу СФГ Х (хто і яку несе відповідальність, оскільки голова СФГ Х про це не знає , він поза зоною зв`язку на Евересті на 24 доби у відпустці , комі, це власна ініціатива працівника А.) Як у такому випадку усе оформляється та обчислюється,?

   2. Приїхали родичі працівника А, або Голови СФГ Х, або разом й ті і другі , і риють землю заради задоволення. Запитання ті ж самі.

   • ГУ Держпраці у Харківській області коментує:

    Шановна Світлано!
    Згідно з пунктами 1 Положення про Державну службу України з питань праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2015 № 96, Державна служба України з питань праці (Держпраці) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра соціальної політики, і який реалізує державну політику, крім іншого, з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю.
    Відповідно до підпункту 5 пункту 4 Положення Головне управління Держпраці у Харківській області здійснює державний нагляд (контроль) за дотриманням законодавства про працю юридичними особами, у тому числі їх структурними та відокремленими підрозділами, які не є юридичними особами, та фізичними особами, які використовують найману працю.

    Трудові відносини регулюються Кодексом законів про працю України (далі – КзпПУ). Так, відповідно до ст. 21 КЗпПУ трудовий договір є угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін. Працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної і творчої праці шляхом укладення трудового договору на одному або одночасно на декількох підприємствах, в установах, організаціях, якщо інше не передбачене законодавством, колективним договором або угодою сторін. Особливою формою трудового договору є контракт, в якому строк його дії, права, обов’язки і відповідальність сторін (в тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення і організації праці працівника, умови розірвання договору, в тому числі дострокового, можуть встановлюватися угодою сторін. Сфера застосування контракту визначається законами України.

    Статтею 23 КЗпПУ передбачено, що трудовий договір може бути: 1) безстроковим, що укладається на невизначений строк; 2) на визначений строк, встановлений за погодженням сторін; 3) таким, що укладається на час виконання певної роботи. Строковий трудовий договір укладається у випадках, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк з урахуванням характеру наступної роботи, або умов її виконання, або інтересів працівника та в інших випадках, передбачених законодавчими актами.

    Відповідно до ст. 24 КЗпПУ Трудовий договір укладається, як правило, в письмовій формі. Додержання письмової форми є обов’язковим: 1) при організованому наборі працівників; 2) при укладенні трудового договору про роботу в районах з особливими природними географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров’я; 3) при укладенні контракту; 4) у випадках, коли працівник наполягає на укладенні трудового договору у письмовій формі; 5) при укладенні трудового договору з неповнолітнім (стаття 187 цього Кодексу); 6) при укладенні трудового договору з фізичною особою; 7) в інших випадках, передбачених законодавством України. При укладенні трудового договору громадянин зобов’язаний подати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, трудову книжку, а у випадках, передбачених законодавством, – також документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію), про стан здоров’я та інші документи.

    Працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Особі, запрошеній на роботу в порядку переведення з іншого підприємства, установи, організації за погодженням між керівниками підприємств, установ, організацій, не може бути відмовлено в укладенні трудового договору.

    Відповідно до ст. 94 КЗпПУ заробітна плата – це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу. Розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємства, установи, організації і максимальним розміром не обмежується. Питання державного і договірного регулювання оплати праці, прав працівників на оплату праці та їх захисту визначається цим Кодексом, Законом України “Про оплату праці” та іншими нормативно-правовими актами.
    Щодо нарахування податків на заробітну плату та строків їх сплати пропонуємо звернутись за відповідними роз’ясненнями до органів Державної фіскальної служби.

  4. Левков Андрей коментує:

   Добрый день. Подскажите, пожалуйста: на предприятии в штатном расписании нет должности стропальщик, но приказом назначены ответственные лица, прошедшие обучение. Нужно ли таким работникам проходить периодические мед. осмотры?

   • ГУ Держпраці у Харківській області коментує:

    Доброго дня Андрію!
    Розглянувши питання стосовно проходження періодичного медичного огляду робітниками, які за наказом по підприємству виконують роботи пов’язані з підіймальними механізмами повідомляємо, що згідно наказу МОЗ України від 21.05.2007 № 246 визначення контингенту осіб, які підлягають обов’язковому медичному огляду здійснюється з урахуванням переліку шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу та переліку робіт, для виконання яких є обов’язковим попередній (періодичні) медичний огляд. Таким чином, робітник, який виконує роботи з обслуговування підіймальних механізмів, має проходити обов’язковий медичний огляд за п. 1 додатку 5 до пункту 2.6 Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій.

  5. Татьяна коментує:

   Подскажите, как уволиться из фирмы и получить зарплату если директор в бегах?

   • ГУ Держпраці у Харківській області коментує:

    Доброго дня Тетяно!

    За цих обставин рекомендуємо Вам звернутися до засновника підприємства.
    У разі якщо питання не буде вирішене, пропонуємо звернутися з відповідною заявою до суду.

  Ваше запитання:

  Увага: Коментарі модеруються, і це може викликати затримку їх публікації. Відправляти коментар заново не потрібно.