• 30Вер

  Автор: ГУ Держпраці у Харківській області, 15:25

 • Запитань: 424

  WP_Cloudy
  1. Николай коментує:

   Добрый день.Я оформляю пенсию.Данные о моей зарплате за 1983 – 1986 г. утеряны.Для получения справки о размере средней заработной платы
   по моей специальности за этот период пенсионный фонд меня направил к вам.Можно ли у вас получить эту справку? Если нет, то кто эти справки выдает?

   • ГУ Держпраці у Харківській області коментує:

    Шановний Миколаю.

    Повноваження Державної служби України з питань праці визначені Положенням про Державну службу України з питань праці, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2015 року № 96, наказом Міністерства соціальної політики України від 27.03.2015 №340 «Про затвердження Положення про територіальні органи Державної служби України з питань праці».

    У Головного управління Держпраці в Харківській області відсутні повноваження щодо видачі довідок про розмір середньої заробітної плати.

    Рекомендуємо Вам звернутись до Державного архіву або Головного управління статистики в Харківській області для отримання довідки про розмір середньої заробітної плати за період 1983-1986 р.р.

  2. Ірина коментує:

   Добрый день,подскажите пожалуйста к кому именно обращаться в управлении гос.труда,чтобы написать заявление от меня (недовольного сотрудника),которого обещали устроить официально на работу,но в итоге не устроили и сделали вид,что меня вообще нет(проработала два месяца).Я хочу прийти и написать это заявление,чтобы на это предприятие выехала проверка.Скажите пожалуйста после подачи моего заявления,как быстро выезжает проверка на это предприятие?Спасибо.

   • ГУ Держпраці у Харківській області коментує:

    Шановна Ірино!
    Для подання заяви щодо порушення Ваших трудових прав Ви можете звернутися безпосередньо до Головного управління Держпраці у Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Алчевських, 40, направити Вашу заяву поштою, викласти Вашу заяву на нашому офіційному сайті Головного управління Держпраці у Харківській області (kh.dsp.gov.ua) в розділі «Повідомте про незадекларовану працю» (красна кнопка) або зателефонувати на Урядову гарячу лінію за тел. 1545.

    Звернення громадян розглядаються в строки, встановлені Законом України «Про звернення громадян».
    Інспекційні відвідування проводяться відповідно до вимог Порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, затвердженого ПКМУ №295 від 26.04.2017.

  3. Наталя коментує:

   Дякую за відповідь!

  4. Олександр коментує:

   Добрий день, будь-ласка надайте роз’яснення з наступної ситуації: на підпрємство працевлаштовується іноземець який має Посвідку на постійне проживання,та надає трудову книжку яка видана державою громадянином якої він є, ЯК В ДАНОМУ ВИПАДКУ ДІЯТИ ПРАЦЕДАВЦЮ? зробити запис в трудову книжку яку надав іноземець чи оформляти на нього нову трудову книжку українського зразка, якщо оформляти нову книжку, то який повине бути запис про трудовий стаж який має іноземець, але набутий за межами України? Заздалегідь вдячний.

   • ГУ Держпраці у Харківській області коментує:

    Шановний Олександре

    Відповідно до частини першої статті 42 Закону України «Про зайнятість населення» №5067-VI від 05.07.2012 (зі змінами) роботодавці мають право на застосування праці іноземців та осіб без громадянства на території України на підставі дозволу, що видається територіальними органами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції.

    Також відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 42-3 Закону України «Про зайнятість населення» №5067-VI від 05.07.2012 (зі змінами) праця іноземців та осіб без громадянства на території України застосовується на підставі дозволу який видається на строк дії трудового договору (контракту), але не більш як на три роки – для особливих категорій іноземців та осіб без громадянства. Тобто між роботодавцем та іноземним найманим працівником укладається строковий трудовий договір (контракт).

    Іноземний найманий працівник , який працює в Україні має рівні права з громадянами України права та обов’язки в трудових відносинах, якщо інші не передбачено законодавством України та міжнародними договорами України. Іноземний найманий працівник підпорядковуються правилам внутрішнього трудового розпорядку, на них оформлюються трудові книжки, вони отримують заробітну плату та мають право на соціальне забезпечення.
    Запис про прийом на роботу вноситься роботодавцем у розділі «Відомості про роботу» трудової книжки іноземного найманого працівника.

    Відповідно до п.1.1. Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників № 58 від 29.07.1993 (далі Інструкція № 58) трудова книжка є основним документом про трудову діяльність працівника. Трудові книжки ведуться на всіх працівників, які працюють на підприємстві, в установі, організації (далі – підприємство) усіх форм власності або у фізичної особи понад п’ять днів, у тому числі осіб, які є співвласниками (власниками) підприємств, селянських (фермерських) господарств, сезонних і тимчасових працівників, а також позаштатних працівників за умови, якщо вони підлягають державному соціальному страхуванню.

    Також відповідно п.2.2 Інструкції №58 заповнення трудової книжки вперше проводиться власником або уповноваженим ним органом не пізніше тижневого строку з дня прийняття працівника на роботу. До трудової книжки вносяться: відомості про працівника, а саме прізвище, ім’я та по батькові, дата народження, відомості про роботу, переведення на іншу постійну роботу, звільнення, відомості про нагородження і заохочення.
    Положеннями Інструкції №58 не передбачено внесення відомостей про трудовий стаж громадянина іноземної держави, що був набутий ним за межами України.

  5. Олександр, Харків коментує:

   Сім років я є головою садового товариства на громадських засадах, це більше 3-х термінів за статутом.Через відсутність згоди на обрання нового голови серед членів товариства я не можу скласти повноваження, адже без нового керівника реєстраційна служба не видалить мене з реєстру.Чи може держслужба звільнити мене з кріпацтва,якого по закону начебто нема, або ліквідувати хитрий кооператив як юр. особу за грубе систематичне порушення законів про працю та власного статуту.

   • ГУ Держпраці у Харківській області коментує:

    Шановний Олександре.

    Роз’яснюємо, що відповідно до вимог ст. 21 КЗпП трудовий договір є угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.
    Згідно із ст. 94 КЗпП заробітна плата – це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.
    Порядок прийому та звільнення голови товариства визначається Статутом даного товариства.
    Звільнення працівника з займаної посади застосовується органом, якому надано право прийняття на роботу (обрання, затвердження і призначення на посаду) даного працівника.
    У разі неможливості з яких-небудь причин здійснити припинення трудових відносин відповідно до порядку, встановленого нормами чинного законодавства, зазначені відносини припиняються в судовому порядку.
    Порядок ліквідації юридичної особи також визначається її Статутом.
    Одночасно роз’яснюємо, що посадові особи Головного управління Держпраці у Харківській області не можуть виступати посередниками, арбітрами чи експертами під час розгляду трудових спорів.
    Головне управління Держпраці у Харківській області не має повноважень щодо поновлення трудових прав працівників. Механізм поновлення порушених трудових прав працівників визначений главою XV КЗпП України та зазначена функція здійснюється виключно судами.
    Громадяни, які звертаються до суду з позовом про стягнення заробітної плати й за іншими вимогами, що випливають з трудових правовідносин, згідно п.1 ст. 5 Закону України «Про судовий збір» від сплати судового збору звільняються.
    Згідно зі статтею 124 Конституції України делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються.
    У разі, якщо Ви вважаєте, що Ваші права порушені, Ви маєте право згідно зі ст. 4 ЦПК України за захистом своїх порушених прав звернутися до суду в порядку цивільного судочинства шляхом подання позовної заяви.

  Ваше запитання:

  Увага: Коментарі модеруються, і це може викликати затримку їх публікації. Відправляти коментар заново не потрібно.