• 30Вер

  Автор: ГУ Держпраці у Харківській області, 15:25

 • Запитань: 387

  WP_Cloudy
  1. Лилия коментує:

   Здравствуйте! Скажите пожалуйста, я работаю мед сестрой в поликлинике, минимальная зарплата сейчас 3700 грн, сколько я должна получать на руки? Я получаю около 2990 грн, с меня высчитывают налоги, военный сбор и в профсоюз, это правильно?

   • ГУ Держпраці у Харківській області коментує:

    Шановна Лілія!
    Щодо Вашого питання повідомляємо.
    Законом України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» від 07.12.2017 р. № 2246-VIII установлено у 2018 році мінімальну заробітну плату у розмірі 3723,00 грн. Відповідно до чинного законодавства України, з заробітної плати, яка нарахована, провадяться утримання загальнообов’язкових державних платежів: єдиного соціального внеску, військового збору, та якщо Ви є членом профспілки – профспілкових внесків.
    Також роз’яснюємо, що відповідно до ст.3-1 Закону України «Про оплату праці» розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати.
    При обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру не враховуються доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, за роботу в нічний та надурочний час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат.
    Якщо нарахована заробітна плата працівника, який виконав місячну норму праці, є нижчою за законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати, роботодавець проводить доплату до рівня мінімальної заробітної плати, яка виплачується щомісячно одночасно з виплатою заробітної плати.
    Якщо розмір заробітної плати у зв’язку з періодичністю виплати її складових є нижчим за розмір мінімальної заробітної плати, проводиться доплата до рівня мінімальної заробітної плати.
    У разі укладення трудового договору про роботу на умовах неповного робочого часу, а також при невиконанні працівником у повному обсязі місячної (годинної) норми праці мінімальна заробітна плата виплачується пропорційно до виконаної норми праці.
    Мінімальна заробітна плата у погодинному розмірі застосовується на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності та у фізичних осіб, які використовують найману працю, у разі застосування погодинної оплати праці.

  2. Лилия коментує:

   Скажите пожалуйста, у меня сложилась такая ситуация, я работаю в поликлинике мед сестрой, закончила колледж в 2016 году и пошла работать по направлению,я отработала уже 2 года и хочу уволиться, но администрация отказывает в увольнении, сказываясь на то что я должна отработать 3 года по направлению. Я нашла приказы в которых пишется что отрабатывать должны после высших учебных заведений, и при подписании договора,также что даже после высших учебных заведений это все отменено приказом 376, и юристы усно сказали что отработки отменили и мы не должны отрабатывать, но главный врач все равно не отпускает. Действительно отрабатывать не нужно? И что делать в такой ситуации?

   • ГУ Держпраці у Харківській області коментує:

    Доброго дня Лілія.
    У відповідь на Ваше звернення Головне управління Держпраці повідомляє наступне.
    Відповідно до листа Департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки України від 25.11.2014 № 4/1-21-3385-14, щодо надання роз’яснень про обов’язковість відпрацювання випускників вищого навчального закладу, зазначено, що згідно Закон України «Про вищу освіту» не містить умов про обов’язковість трирічного відпрацювання та відшкодування у встановленому порядку до державного бюджету вартості навчання.
    Зазначеним законом (Розділ XV. Прикінцеві та перехідні положення) відмінено цю норму і у Законі України «Про освіту».
    Водночас, за умови підписання випускником угоди з керівництвом вищого навчального закладу і роботодавцем (організацією, підприємством, установою) до прийняття Закону України «Про вищу освіту», випускник повинен відпрацювати за направленням, в іншому випадку на нього будуть діяти санкції, що прописані в угоді. Розірвати угоду випускник може лише за причин, що визначені в самій угоді та у пункті 9 Порядку працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 1996 року № 992 (Втрата чинності від 07.06.2017).
    Виходячи з цього студенти, які станом на 06.09.2014 року не підписували з керівництвом свого вищого навчального закладу типові угоди про підготовку фахівців, примусово відпрацьовувати три роки після закінчення університету не повинні.

  3. Юлія коментує:

   Доброго дня. Допоможіть будь-ласка розібратися.Працівник працює на підприємстві електрогазозварником на 0,5 ставки та слюсарем-сантехніком на 1,0 ставки. Провели атестацію робочих місць. Як правильно розрахувати пільги і компенсації. Чи надаються тільки за однією підставою додаткові відпустки, можливо тільки як слюсарю-сантехніку за особливий характер праці? Дякую.

   • ГУ Держпраці у Харківській області коментує:

    Доброго дня Юлія.

    Відповідно чинного класифікатора професій ДК 003:2010 встановлена професія електрозварювальника код КП 7212, код ЗКППТР 19756, за професією слюсара-сантехніка код КП 7136, код ЗКППТР 18560.
    Робота за сумісництвом – це виконання працівником, крім основної, іншої регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час на тому ж або іншому підприємстві, в установі, організації або у громадянина-підприємця.Законодавством встановлено внутрішнє сумісництво (особа працює на двох посадах на одному підприємстві у різний робочий час) та зовнішнє сумісництво (особа працює на двох посадах на двох різних підприємствах у різний робочий час).
    Суміщення посад – це виконання працівником поряд зі своєю основною роботою, обумовленою трудовим договором, додаткової роботи за іншою професією (посадою), і виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника без звільнення від основної роботи допускаються на одному і тому ж підприємстві, в установі, організації за згодою працівника, протягом встановленої законодавством тривалості робочого дня (робочої зміни), якщо це економічно доцільно і не веде до погіршення якості продукції, виконуваних робіт, обслуговування населення.
    При зовнішньому та внутрішньому сумісництві особа має право на щорічну оплачувану відпустку повної тривалості, яка не має бути менша ніж 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік та на отримання компенсації за невикористану відпустку так само, як і основний працівник, незалежно від того, виконує він роботу в режимі повного робочого дня чи ні (ст. 6 Закону України «Про відпустки»).
    Необхідно звернути увагу, що відпустка при суміщенні посад окремо не надається.
    Щорічні додаткові відпустки за бажанням працівника можуть надаватись одночасно із щорічною основною відпусткою або окремо від неї. Загальна тривалість щорічних основної та додаткових відпусток не може перевищувати 59 календарних днів, а для працівників, зайнятих на підземних, гірничих роботах – 69 календарних днів.
    При цьому, щорічні основна та додаткові відпустки надаються працівникові, як правило, з таким розрахунком, щоб вони були використані до закінчення робочого року.
    Щорічна додаткова відпустка за роботу із шкідливими і важкими умовами праці.
    Стосовно права на отримання щорічної додаткової відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці слід зазначити, що відповідно до статті 7 Закону України “Про відпустки” зазначена відпустка тривалістю до 35 календарних днів надається працівникам, зайнятим на роботах, пов’язаних із негативним впливом на здоров’я шкідливих виробничих факторів, за Списком виробництв, цехів, професій і посад, що затверджується Кабінетом Міністрів України (Список виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість працівників на роботах в яких дає право на щорічну додаткову відпустку, затверджений додатком 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 р. № 1290).
    Конкретна тривалість такої відпустки встановлюється колективним чи трудовим договором залежно від результатів атестації робочих місць за умовами праці та часу зайнятості працівника в цих умовах.
    Щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці.
    Щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці надається окремим категоріям працівників, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я, – тривалістю до 35 календарних днів за Списком виробництв, робіт, професій і посад, затверджуваним Кабінетом Міністрів України (Список виробництв, робіт, професій і посад працівників, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я, що дає право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці, затверджений додатком 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 р. № 1290).
    Крім того, працівникам з ненормованим робочим днем надається додаткова щорічна відпустка тривалістю до 7 календарних днів згідно із списками посад, робіт та професій, визначених колективним договором, угодою. Конкретна тривалість щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці встановлюється колективним чи трудовим договором залежно від часу зайнятості працівника в цих умовах.

  4. Елгуджа коментує:

   1.Какой порядок установки охранной сигнализации в учреждении?
   2.Как должно соблюдаться техника безопасности при монтаже охранной сигнализации в учреждении?
   3.Учитываются ли существующие инженерные сети при монтаже охранной сигнализации?

   • ГУ Держпраці у Харківській області коментує:

    Шановний Елгуджа,
    відповідаємо на Ваші питання:
    1. Встановлення охоронної системи здійснюється відповідно до проектної документації. При проектуванні враховуються вимоги ДБН А2.2-3-2004 «Склад, порядок, розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва», ДСТУ 4030-2001 Державний стандарт України «Системи охоронного призначення. Позначення графічні та літерні.» ДСТУ 4000-2000 «Системи тривожної сигналізації. Охоронні теле(відео) системи і системи контролювання доступу».
    2. При монтажі охоронної системи, працівниками повинні дотримуватися вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, як і при виконанні інших робіт.
    3. При розробці проектної документації на встановлення охоронної системи повинні враховуватися існуючі інженерні мережі та настанови виробника.

  5. Ірина коментує:

   Де проходять навчання з охорони праці, пожежної та техногенної безпеки директори та завгоспи шкіл?

   • ГУ Держпраці у Харківській області коментує:

    Згідно з Типовим положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (НПАОП 0.00-4.12-05), затвердженим Наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 року за №15, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 року за №231/10511, у розділі V, п.5.1.,5.3. зазначено, що керівники підприємств чисельністю менше 1000 працівників, керівники служб охорони праці, члени комісій з перевірки знань з питань охорони праці підприємств (крім членів комісій окремих структурних підрозділів) проходять навчання з питань охорони праці у навчальних центрах або галузевих навчальних центрах.
    Перелік навчальних центрів та галузевих навчальних центрів можна знайти у Інтернет мережі.

  Ваше запитання:

  Увага: Коментарі модеруються, і це може викликати затримку їх публікації. Відправляти коментар заново не потрібно.