• 30Вер

  Автор: ГУ Держпраці у Харківській області, 15:25

 • Запитань: 371

  WP_Cloudy
  1. Олег коментує:

   Інформуємо Вас, що додатком 5 до розпорядження КМУ за № 1022-р від 18 грудня 2017р. затверджено Перелік актів органів влади Союзу РСР з охорони праці та пожежної безпеки, які визнаються такими, що не застосовуються на території України, зокрема:
   згідно пункту 62. Постанова Держкомпраці від 16 грудня 1987р. №731/П13 «Про порядок безплатної видачі молока або рівноцінних харчових продуктів робітникам і службовцям, які зайняті на роботах з шкідливими умовами праці» (НПАОП 0.00-4.36-87).
   Разом з тим статтею 7 Закону України «Про охорону праці» визначено право працівників на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці, що надаються в порядку, визначеному законодавством. На підприємстві проведено чергову атестацію робочих місць, за результатами якої підтверджено дію хімічних речовин. Тобто на сьогодні зі скасуванням НПАОП 0.00-4.36-87 відсутній механізм видачі молока робітникам підприємства на безоплатній основі.
   Просимо Вас надати роз’яснення щодо подальшої видачі молока працівникам підприємства зайнятим на роботах з шкідливими умовами праці.

   • ГУ Держпраці у Харківській області коментує:

    Доброго дня шановний Олег!
    Частинами першою, другою та четвертою статті 153 Кодексу законів про працю України (далі – КЗПП) визначено, що на всіх підприємствах, в установах, організаціях створюються безпечні і нешкідливі умови праці.
    Забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці покладається на власника або уповноважений ним орган.
    Власник або уповноважений ним орган повинен впроваджувати сучасні засоби техніки безпеки, які запобігають виробничому травматизмові, і забезпечувати санітарно-гігієнічні умови, що запобігають виникненню професійних захворювань працівників.
    Відповідно до статті 166 КЗПП на роботах з шкідливими умовами праці працівникам видаються безоплатно за встановленими нормами молоко або інші рівноцінні харчові продукти.
    Державними санітарними нормами та правилами «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу», затвердженими наказом Міністерства охорони здоров’я України від 08.04.2014 № 248 визначено, що шкідливими умовами праці є стан умов праці, за якого рівень впливу одного або більше факторів виробничого середовища та/або трудового процесу перевищує допустимий.
    Рішення про необхідність у видачі працівникам безоплатно молока або інших рівноцінних харчових продуктів приймається з урахуванням результатів лабораторних досліджень умов праці на робочих місцях або атестації робочих місць за умовами праці.
    Частиною першою статті 7 Закону України „Про охорону праці” визначено, що працівники, зайняті на роботах із важкими та шкідливими умовами праці, безоплатно забезпечуються, зокрема, молоком або рівноцінними харчовими продуктами та мають право на інші пільги та компенсації, що надаються в порядку, визначеному законодавством.
    Таким чином, роботодавець забезпечує працівника безоплатно або інші рівноцінними харчовими продуктами в достатній кількості для відновлення функціонального стану організму, здоров’я працівника, підтримання високого рівня працездатності та профілактики професійних захворювань.
    Частиною третьою статті 7 Закону України „Про охорону праці” визначено, що роботодавець може за свої кошти додатково встановлювати за колективним договором (угодою, трудовим договором) працівникові пільги і компенсації, не передбачені законодавством.

  2. Ольга коментує:

   Доброго дня. Згідно зі ст.17 Закону України “Про охорону праці” за відхилення від проходження обов`язкового медогляду роботодавець зобов`язаний відсторонити працівника від роботи без збереження заробітної плати. Яка відмітка в табелі робочого часу ставиться в такому випадку? Дякую за допомогу.

  3. Владимир коментує:

   Добрый день. На работе начальник заставляет писать заявление на увольнение. Говорит, что я не прошёл испытательный срок. Без каких-либо объяснений. Вернее, говорит, что я не справлялся со своими заданиями. Никаких документов, подтверждающих выданные задания нет и не было. Задания давались устно и я их выполнял. Поэтому и прошу подтверждения моей некомпетентности. В ответ получаю хамство и морально-психологическое давление. Какие мои действия и какие мои права в данной ситуации? Я просто понимаю, что это личная неприязнь, основанная на информации “доброжелателей”.

   • ГУ Держпраці у Харківській області коментує:

    Шановний Володимире!
    Головним управлінням Держпраці у Харківській області розглянуто Ваше звернення.
    Роз’ясняємо, що відповідно до частини 1 статті 26 Кодексу законів «Про працю» при укладенні трудового договору може бути обумовлене угодою сторін випробовування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається. Умова про випробовування повинна бути застережена у наказі (розпорядженні) про прийняття на роботу.
    Відповідно до частини 1 статті 28 КЗпП коли строк випробовування закінчився, а працівник продовжує працювати, то він вважається таким, що витримав випробування, і наступне розірвання трудового договору допускається лише на загальних підставах.
    У разі встановлення власником або уповноваженим ним органом невідповідності працівника займаній посаді, на яку його прийнято, або виконуваній роботі він має право протягом строку випробовування звільнити такого працівника, письмово попередивши його про це за три дні. Розірвання трудового договору з цих підстав може бути оскаржене працівником в порядку, встановленному для розгляду трудових спорів у питаннях звільнення.
    Тобто у Вашому випадку у разі відсутності у роботодавця письмових доказів щодо непроходження випробовувального терміну, а також порушенням ним строків повідомлення Ви маєте право оскаржити своє звільнення в судовому порядку. І якщо суд прийме сторону працівника, останній буде поновлено на роботі з виплатою всіх належних йому компенсацій за незаконне звільнення.
    Одночасно роз’яснюємо, що механізм поновлення порушених трудових прав працівників визначений главою XV КЗпП України та зазначена функція здійснюється виключно судами. Суди розглядають у порядку цивільного судочинства справи про захист порушених прав, свобод чи інтересів, що виникають із цивільних, трудових, житлових та інших правовідносин.
    Громадяни, які звертаються до суду з позовом про стягнення заробітної плати й за іншими вимогами, що виходять з трудових правовідносин, відповідно до п 1 ст.5 Закону України “Про судовий збір” від сплати судового збору звільняються.
    Враховуючи викладене, згідно з чинним законодавством України, якщо Ви вважаєте, що Ващі конституційні права порушено, Ви маєте право звернутися до суду для захисту своїх прав та інтересів.

  4. Світлана коментує:

   Доброго дня!Мене зовуть Світлана,я з Борівського району Харківської області.23 березня цього року я звернулася в прокуратуру борівського району з жалобою на роботодавця в якого працювала трохи більше 9 місяців,а записи він зробив тільки 3 місяці про що я незнала поки не звернулася в податкову інспекцію.Мою жалобу з прокуратури переслали Вам ,но пройшло майже місяць а діло моє з міста так і незрушилось.Мене перестрівають його теща с тестем -угрожають,обзивають.Я дуже хочу справедливості і щоб все було по Закону,Присухін Сергій Вікторович веде семе дуже борзо,і нічого не боїться.Допоможіть мені будь ласка.Спасібі.

   • ГУ Держпраці у Харківській області коментує:

    Ваші звернення, які надійшли до Головного управління Держпраці у Харківській області, щодо можливого порушення законодавства про працю ФОП Присухіним С.В., з Ізюмської місцевої прокуратури, з електронної скрині та з Державної служби України з питань праці знаходяться на розгляді Головного управління Держпраці в Харківській області.
    Про результати розгляду звернення Вам буде повідомлено додатково.

  5. Сергій коментує:

   Добрій день. Згідно п. 6 Додатка 3 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1107 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України
   від 7 лютого 2018 р. № 48)необхідно отримати дозвіл на експлуатацію “Технологічного устатковання харчової промисловості ….”. Прошу надати роз’яснення, яке обладнання відноситься до устаткування харчової промисловості і що вважати харчовою промисловістю? Наприклад обладнання їдальні в якої виготовляється їжа чи буфет в якому розігривається приготовлена в іншому місті їжа.

   • ГУ Держпраці у Харківській області коментує:

    «Головне управління Держпраці у Харківській області розглянуло Ваше звернення, надіслане з використанням мережі Інтернет від 12.04.2018 року о 09:39, та повідомляє.
    Під харчовою промисловістю слід розуміти такий вид економічної діяльності, який, згідно КВЕД-2010 : Розділ 10, включає діяльність із перероблення продукції сільського, лісового та рибного господарства для виробництва харчових продуктів, готових кормів для тварин, а також виробництва різних проміжних продуктів, що не є безпосередньо харчовими.
    Ця діяльність зазвичай так чи інакше пов’язана із виробництвом побічної продукції різної вартості ( наприклад, шкур, які одержують у процесі забою худоби, або макухи як продукту виробництва олії).
    Дотехнологічногоустаткованняхарчовоїпромисловостівідносятьсямашини та механізми, які використовуються в технологічних процесах при виробництві харчових продуктів.
    Слід зазначити, що згідно Постанови КМУ від 26 жовтня 2011 р. № 1107
    «Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки», для одержання дозволу на експлуатацію технологічного устаткування харчової промисловості, який видає територіальний орган Держпраці, необхідно зробити експертизу відповідності таких машин, механізмів, устатковання вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.»

  Ваше запитання:

  Увага: Коментарі модеруються, і це може викликати затримку їх публікації. Відправляти коментар заново не потрібно.