• 30Вер

  Питання-відповідь

  Автор: gup, 15:25

 • Запитань: 157

  WP_Cloudy
  1. Наталія коментує:

   Чи повинна лікарня провести індексацію заробітної плати медпрацівникам за 2014-2015 р.р. Яка відповідальність головного лікаря за порушення трудового законодавства ( непроведення індексації заробітної плати)?.Чи можно звернутися до суду з позовом про стягнення належної суми індексації?

   • Головне управління Держпраці у Харківській області коментує:

    Питання: Чи повинна лікарня провести індексацію заробітної плати медпрацівникам за 2014-2015 р.р. Яка відповідальність головного лікаря за порушення трудового законодавства ( непроведення індексації заробітної плати)?.Чи можно звернутися до суду з позовом про стягнення належної суми індексації?
    Відповідь: Управлінням з питань праці Головного управління Держпраці у Харківській області розглянуто Ваше запитання, повідомляємо.
    Виходячи з норм ст. 95 Кодексу законів про працю України та Закону України “Про індексацію грошових доходів населення” індексація є обов’язковою виплатою.
    Відповідно до статті 2 Закону України «Про індексацію грошових доходів населення» від 03.07.1991 № 1282, пункту 2 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 № 1078 (із змінами), індексації підлягають грошові доходи громадян, одержані в гривнях на території України, які не мають разового характеру, зокрема, оплата праці, яка включає оплату праці за виконану роботу згідно з тарифними ставками (окладами) і відрядними розцінками, доплати, надбавки, премії, гарантійні та компенсаційні виплати, передбачені законодавством.
    Механізм проведення індексації у разі підвищення грошових доходів визначено пунктом 5 вищезазначеного Порядку, яким передбачено, що у разі підвищення розмірів мінімальної заробітної плати, а також у разі зростання грошових доходів населення без перегляду їх мінімальних розмірів місяць, в якому відбулося підвищення, вважається базовим при обчисленні індексу споживчих цін для індексації грошових доходів населення. Індексація грошових доходів, отриманих громадянами за цей місяць, не провадиться. З наступного місяця здійснюється обчислення наростаючим підсумком індексу споживчих цін для проведення подальшої індексації.
    Доплати та надбавки, які не мають разового характеру і передбачені чинним законодавством, є об’єктами індексації і збільшення їх розміру впливає на визначення базового місяця.
    Не вважається базовим місяць, в якому посадовий оклад (тарифна ставка) працівника не підвищувався, а зростання його заробітної плати було досягнуте за рахунок :
     призначення доплати за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників, суміщення професій (посад) або розширення зони обслуговування чи збільшення обсягу виконуваних робіт;
     встановлення внутрішнього сумісництва;
     збільшення розміру премії.
    У разі коли грошовий дохід з урахуванням суми підвищення менше суми грошового доходу з урахуванням індексації до його підвищення, у базовому місяці сума загального доходу визначається з таким розрахунком, щоб сума грошового доходу з урахуванням індексації не перевищувала загального доходу до його підвищення.
    Індексації підлягають грошові доходи населення у межах прожиткового мінімуму, встановленого для відповідних соціальних і демографічних груп населення.
    Одночасно повідомляємо, що відповідно до частини 6 статті 5 Закону України «Про індексацію грошових доходів населення» (з урахуванням змін, внесених Законом України від 28.12.2014 № 76-VIII) проведення індексації грошових доходів населення здійснюється у межах фінансових ресурсів бюджетів усіх рівнів, бюджету Пенсійного фонду України та бюджетів інших фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування на відповідний рік.
    Пунктом 9 Прикінцевих положень Закону України від 28.12.2014 № 80-VIII “Про Державний бюджет України на 2015 рік” визначено, що Кабінетом Міністрів України має бути затверджений особливий порядок проведення індексації грошових доходів населення у межах фінансових ресурсів бюджетів усіх рівнів, бюджету Пенсійного фонду України та бюджетів інших фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування на 2015 рік.
    Проект зазначеного порядку поданий на розгляд Кабінету Міністрів України листом Мінсоцполітики від 20.02.2015 № 709/0/10-15/10, який на теперішній час не прийнятий.
    Згідно з роз’ясненням Міністерства фінансів України від 24.06.2015 № 31-09010-09-8/81013 проведення у поточному році індексації грошових доходів населення має здійснюватися після прийняття Кабінетом Міністрів України вищезазначеного порядку.
    За не проведення або неправильне проведення індексації у певному періоді, передбачена адміністративна відповідальність за ч. 1 ст. 41 КУпАП у вигляді штрафу від 30 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (510 — 1700 грн). Зазначимо, що є й імовірність притягнення керівника суб’єкта господарювання до кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 172 ККУ за грубе порушення законодавства про працю, — якщо правозастосовний орган визнає таке порушення грубим (наприклад, вчинене у великих розмірах чи щодо значної кількості потерпілих).
    Також повідомляємо, що механізм поновлення порушених трудових прав працівників визначений главою XV Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП України). Ця функція здійснюється комісіями по трудових спорах і судами.
    Громадяни, які звертаються до суду з позовом про стягнення заробітної плати й за іншими вимогами, що виходять з трудових правовідносин, відповідно до п 1 ст.5 Закону України «Про судовий збір» від сплати судового збору звільняються.
    Одночасно роз’яснюємо, що згідно зі ст. 3 ЦПК України кожна особа має право звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів.
    Отже, якщо Ви вважаєте свої права порушеними, за захистом порушеного права Вам необхідно звернутися до суду в порядку цивільного судочинства шляхом подання позовної заяви.

  2. Наталія коментує:

   Чи э головний лікар суб’єктом, на який поширюється дія Закону ” Про засади запобігання і протидії корупції”?

   • Головне управління Держпраці у Харківській області коментує:

    Питання: Чи э головний лікар суб’єктом, на який поширюється дія Закону ” Про засади запобігання і протидії корупції”?
    Відповідь: У зв’язку із прийняттям 14 жовтня 2014 року Закону України «Про запобігання корупції» Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції» втратив чинність крім положень щодо фінансового контролю, які втрачають чинність з початком роботи системи подання та оприлюднення відповідно до Закону «Про запобігання корупції» декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
    В той же час, статтею 3 Закону України «Про запобігання корупції» визначений вичерпний перелік суб’єктів на яких поширюється дія цього Закону.
    Зокрема, відповідно до пункту 1 частини першої цієї статті суб’єктами на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» є особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Відповідно до підпункту «а» пункту 2 частини першої цієї ж статті до осіб, які для цілей цього Закону прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування відносяться, зокрема, посадові особи юридичних осіб публічного права, які не зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті.
    Головним критерієм віднесення особи до кола посадових осіб є наявність в неї організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій. Відповідно до судової практики, яка склалася і знайшла своє відображення у відповідному узагальненні Верховного Суду України (постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 квітня 2002 року № 5 «Про судову практику у справах про хабарництво») організаційно-розпорядчими обов’язками є обов’язки по здійсненню керівництва галуззю промисловості, трудовим колективом, ділянкою роботи, виробничою діяльністю окремих працівників на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форм власності. Такі функції виконують, зокрема, керівники міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, державних, колективних чи приватних підприємств, установ і організацій, їх заступників, керівників структурних підрозділів (начальники цехів, завідуючі відділами, лабораторіями, кафедрами), їх заступники, особи, які керують ділянками робіт (майстри, виконроби, бригадири тощо). У той же час під адміністративно-господарськими обов’язками розуміються обов’язки по управлінню або розпорядженню державним, колективним чи приватним майном (установлення порядку його зберігання, переробки, реалізації, забезпечення контролю за цими операціями тощо). Такі повноваження в тому чи іншому обсязі є у начальників планово-господарських, постачальних, фінансових відділів і служб, завідуючих складами, магазинами, майстернями, ательє, їх заступників, керівників відділів підприємств, відомчих ревізорів та контролерів тощо.
    Таким чином, керівники та інші посадові особи, посади яких пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій у юридичних особах публічного права що фінансуються з місцевих бюджетів, відповідно до підпункту «а» пункту 2 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції» є суб’єктами на яких поширюється дія цього Закону.
    Отже, для вирішення питання щодо віднесення посади головного лікаря до кола суб’єктів на які поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» треба виходити з того, чи наділена дана конкретна особа організаційно-розпорядчими або адміністративно-господарчими функціями.

  3. Володимир коментує:

   Скажите как поступать если не заплатили зарплату и не был оформлен?

   • Головне управління Держпраці у Харківській області коментує:

    Питання: Скажите как поступать если не заплатили зарплату и не был оформлен?
    Відповідь: Згідно з внесеними змінами у статті 232 та 235 Кодексу законів про працю України працівники, які працюють без укладання трудового договору, мають право звернутись до суду з повідомленням про оформлення трудових відносин та встановлення періоду роботи.
    Необхідно зазначити, що відповідно до статті 24 КЗпП України роботодавцям заборонено допускати працівника до роботи без укладення трудового договору та повідомлення про це органів Державної фіскальної служби.
    При винесенні рішення щодо оформлення трудових відносин з працівником, який виконував роботу без укладення трудового договору, при направленні заяви у відповідні органи, суд одночасно приймає рішення про нарахування та виплату такому працівникові заробітної плати у розмірі не нижче середньої заробітної плати за відповідним видом економічної діяльності у регіоні у даному періоді без урахування фактично виплаченої заробітної плати, про нарахування та сплату відповідно до законодавства податку на доходи фізичних осіб та суми єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за встановлений період роботи.
    Варто зауважити, що за таке порушення законодавства про працю крім адміністративної та кримінальної відповідальності роботодавця, передбачена також фінансова відповідальність.
    Згідно зі статтею 265 КЗпП України юридичні та фізичні особи – підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу в разі фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків – у тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення.

  4. Чи потрібно подавати до Фіскальної служби Повідомлення на внутрішніх сумісників, якщо так, то у Повідомленні яку ставити відмітку, як що Трудова книжка знаходиться за основним місцем роботи.

   • Головне управління Держпраці у Харківській області коментує:

    Питання: Чи потрібно подавати до Фіскальної служби Повідомлення на внутрішніх сумісників, якщо так, то у Повідомленні яку ставити відмітку, як що Трудова книжка знаходиться за основним місцем роботи.
    Відповідь: Відповідно до пункту 1 Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій, затвердженого наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України від 28.06.1993 № 43, сумісництво – це виконання працівником, крім своєї основної, іншої регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час на тому ж або іншому підприємстві, в установі, організації або у громадянина (підприємця, приватної особи) за наймом.

    Таким чином, при прийнятті працівника на роботу на умовах сумісництва (внутрішнього або зовнішнього) обов’язковим є укладання трудового договору, який оформлюється шляхом видання наказу чи розпорядження власника або уповноваженого ним органу, та повідомленням до територіальних органів Державної фіскальної служби за місцем обліку їх, як платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
    Щодо заповнення Повідомлення про прийняття працівника на роботу, то в стовпчику «Категорія особи» в разі прийняття працівника на роботу з трудовою книжкою проставляємо «1», а в разі прийняття працівника на роботу без трудової книжки проставляємо «2».

  5. Андрей коментує:

   Добрый вечер!!! я уволился и работодатель не произвел со мной расчет при увольнении я решил обратиться в суд ( Хозяйственный т.к в отношении предприятия открыто производство о банкротстве ). В суде требуют у меня справку о задолженности по заработной плате и другим выплатам причитающимся мне при увольнении выданной бухгалтером и оформленной должным образом. Я неоднократно писал работодателю заявление про выдачу этой справки но он отказывается мне ее предоставить подскажите как мне быть?

   • Головне управління Держпраці у Харківській області коментує:

    Питання: Я уволился и работодатель не произвел со мной расчет при увольнении я решил обратиться в суд ( Хозяйственный т.к в отношении предприятия открыто производство о банкротстве ). В суде требуют у меня справку о задолженности по заработной плате и другим выплатам причитающимся мне при увольнении выданной бухгалтером и оформленной должным образом. Я неоднократно писал работодателю заявление про выдачу этой справки но он отказывается мне ее предоставить подскажите как мне быть?
    Відповідь: Статтею 49 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП України), передбачено, що власник або уповноважений ним орган зобов’язаний видати працівникові на його вимогу довідку про його роботу на даному підприємстві, в установі, організації із зазначенням спеціальності, кваліфікації, посади, часу роботи і розміру заробітної плати.
    Таким чином для вирішення Вашого питання щодо отримання довідки про роботу Вам необхідно звернутися до керівника підприємства.
    Звернення пишеться власноручно, довільної форми. Крім вимог про виплату заборгованості слід запросити офіційну інформацію (довідку) про розмір заборгованості із заробітної плати. Обов’язково необхідно отримати докази отримання роботодавцем цього звернення:
    • у разі особистої подачі – проставлення на 2-му примірнику штампу вхідної кореспонденції підприємства та підпису, прізвища відповідального за приймання пошти працівника.
    • у разі направлення поштою – поштова квитанція про направлення цінного листа о описом вкладеного, опис вкладення до цінного листа. Важливо – продублювати відправлення цього ж листа рекомендованим з повідомленням, за яким можно відслідити факт та дату отримання Вашого звернення.
    Щодо подачі позовної заяви роз’яснюємо, що під час підготовки позовної заяви в ній необхідно зазначити обставини, що підлягають доказуванню (заборгованість із заробітної плати), та документи, які необхідно додати до справи. Як правило, до заяви необхідно долучити документи, які б підтверджували наявність трудових відносин позивача і відповідача (копія трудової книжки, копії наказів про прийняття на роботу, про звільнення, копія трудового договору та інші), документи, що підтверджують розмір заробітної плати (відповідна довідка підприємства про розмір середньої заробітної плати працівника) та наявність заборгованості, строки та періодичність її виплати тощо. У разі, якщо відповідач не надав довідку про розмір заборгованості – копію заяви позивача на адресу відповідача про надання такої довідки і документи, які підтверджують отримання відповідачем цієї заяви (наприклад, поштове повідомлення). У разі, якщо роботодавець відмовляється надавати котрийсь із документів, про це слід зазначати в позовній заяві.
    Слід зауважити, що при виникненні трудового спору роботодавці намагаються ускладнити процес збирання та надання працівниками необхідних доказів, включаючи незаконні відмови у видачі довідок про розміри заробітної плати та інші. В таких випадках працівник може скористатися послугами адвоката або звернутися до суду із заявою про забезпечення доказів. На адвокатський запит або на підставі ухвали суду, що розглядає справу в рамках позовного провадження, роботодавець зобов’язаний надати витребувані документи. Таким чином, під час розгляду справи в суді, ці документи працівник має право витребувати у примусовому порядку. Так, згідно зі статтею 137 Цивільного процесуального кодексу України, у випадках, коли щодо отримання доказів у сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, є складнощі, суд за їх клопотанням зобов’язаний витребувати такі докази. Клопотання про витребування доказів має бути подано до або під час попереднього судового засідання, а якщо попереднє судове засі- дання у справі не проводиться,– до початку розгляду справи по суті із долученням відомостей про неможливість отримання таких доказів особисто стороною або іншою особою, яка бере участь у справі.

  Ваше запитання:

  Увага: Коментарі модеруються, і це може викликати затримку їх публікації. Відправляти коментар заново не потрібно.