• 07Гру

  Фахівцями Головного управління Держпраці у Харківській області продовжується цикл семінарів у Центрах зайнятості Харківської області, щодо порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю та санітарного законодавства з розділу гігієни праці. На цей раз семінар проводився для 43 підприємств, установ та організацій Лозівського району.

  1

  Під час семінару зазначено, що питання легалізації праці є одним із пріоритетів для Держпраці. При цьому було розглянуто відмінності роботи за цивільно-правовим і трудовим договором. Зазначено, що головною відмінністю договору підряду та трудового договору є те, що договір підряду за своєю суттю є цивільно-правовим договором, і регулюється Цивільним кодексом України, а трудовий договір регулюється Кодексом законів про працю України.

  Також, під час проведення семінару розглянуті питання щодо правильності ведення бухгалтерського обліку підприємств, установ та організацій, забезпечення мінімальної заробітної плати, диференціації заробітної плати, індексації заробітної плати, порядку складання штатного розпису. Зазначено, що облік розрахунків по оплаті праці проводиться на підставі Типових форм, затверджених наказом Державного комітету статистики №489 від 05.12.2008 « Про затвердження Типових форм первинної облікової документації зі статистики праці» із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державного комітету статистики України від 25.12.2009 №496. Доведено до відома учасників семінару складові заробітної плати, які мають враховувати до мінімальної заробітної плати. Надано роз’яснення щодо необхідності складання штатного розпису – як документу, що встановлює для підприємства, установи, організації структуру, штат і посадові оклади працівників.

  2

  Особливу увагу приділено питанню щодо проведення атестації робочих місць. Зазначено, що атестація робочих місць за умовами праці на робочих місцях підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності, проводиться відповідно до вимог «Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці», затвердженого постановою КМУ від 01.08.1992 за №442. Нагадано, що результати проведеної атестації робочих місць використовуються для гігієнічної оцінки умов праці працівників, зайнятих на роботах із шкідливими і важкими умовами праці, для визначення їх права на скорочену тривалість робочого тижня, на пенсію за віком на пільгових умовах, щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці, безплатне забезпечення працівників лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними харчовими продуктами.

  Обговорювались вимоги Порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року №295 «Деякі питання реалізації статті 259 Кодексу Законів про працю України та статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», яким запроваджено нові підходи у відносинах держави та бізнесу, згідно з якими головними пріоритетами інспекторів праці визначені профілактична робота та консультування роботодавців.

  3

  У свою чергу фахівці відділу з питань гігієни праці нагадали о важливості ретельного контролю з боку роботодавця організації проведення медичних оглядів працівників певних категорій. Розглянуто організацію поетапних дій згідно із Порядком затвердженим наказом МОЗ від 21.05.2007 № 246 «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій», звертаючи увагу на повноту та якість проведення таких медичних оглядів лікувально-профілактичними закладами, з якими укладено договір. Зазначено, що в повноваження Держпраці входить не тільки контроль наявності медичного огляду у працівників, а також і питання організації медичних оглядів працівників.

  Розглянуто питання необхідності дотримання галузевих норм видачі спецодягу, спецвзуття та засобів індивідуального захисту, у частині своєчасності, повноти та їх відповідності.

  Наприкінці фахівцями Головного управління Держпраці у Харівській області були надані вичерпні відповіді на запитання представників підприємств. Завдяки проведеному семінару присутні мали змогу отримати практичні поради фахівців у застосуванні законодавства про працю та санітарного законодавства з розділу гігієни праці.

  Автор: ГУ Держпраці у Харківській області, 17:02