• 13Жов

  Головним державним інспектором відділу нагляду в машинобудуванні та енергетиці Мігуновим Миколою Михайловичем надані методичні рекомендації інженерам відділу охорони та безпеки праці ПАТ «ТУРБОАТОМ» з питань організації та проведення контролю за розробкою та переглядом інструкцій з охорони праці, що діють на підприємстві згідно вимог «Положення про розробку інструкцій з охорони праці» із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 526 від 30.03.2017, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 червня 2017 р. за №779/30647. Розглядались наступні питання проведення такої роботи з урахуванням проведення реструктуризації виробничих підрозділів та оптимізації складу працюючих з урахування виконання робіт по новим досконалим технологіям:

  • розробка інструкцій на основі нових нормативно-правових актів з охорони праці;
  • розробка інструкцій на основі технологічної документації підприємства з урахуванням конкретних умов виробництва та вимог безпеки, викладених в експлуатаційній та ремонтній документації, що використовується на підприємстві; текст інструкції викладається відповідно до послідовності технологічного процесу з урахуванням умов, у яких виконується конкретний вид робіт;
  • текст інструкцій повинен містити тільки ті вимоги щодо охорони праці, дотримання яких працівниками є обов’язковим;
  • організація і проведення вивчення інструкцій працівниками згідно з «Положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в ПАТ «Турбоатом»;
  • здійснення систематичного контролю за своєчасним розробленням нових і відповідністю діючих інструкцій вимогам законодавства, їх періодичним переглядом та своєчасним внесенням змін і доповнень до них, надання відповідної методичної допомоги розробникам та організація забезпечення їх текстами нормативно-правових актів з охорони праці службою охорони праці підприємства;
  • контроль за наявністю у керівників структурних підрозділів підприємства комплекту примірників інструкцій, необхідних для працівників усіх професій і для всіх видів робіт підрозділів, а також перелік цих інструкцій, затверджений роботодавцем;
  • терміни перегляду інструкцій з охорони праці, необхідність перегляду інструкцій з охорони праці у разі зміни технологічного процесу або умов праці, впровадження нових технологій, нових видів устаткування, машин, механізмів, матеріалів.

   

  Довідка: ПАТ «ТУРБОАТОМ»  спеціалізується на виробництві парових турбін для теплових і атомних електростанцій, гідравлічних турбін для гідроелектростанцій і гідроакумулюючих електростанцій, газових турбін для теплових електростанцій. Здійснює повний цикл виробництва: проектування, виготовлення, постачання, налагодження та фірмове обслуговування турбінного устаткування для всіх типів електростанцій.

   

  Автор: ГУ Держпраці у Харківській області, 11:24