• 10Сер

  СКАКУН_2

  З метою профілактики травматизму під час виконання  робіт на верстатному  парку і аналізу стану охорони праці на підприємствах та вдосконалення здійснення державного нагляду за додержанням вимог законодавства та нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки було проведено робочі зустрічі з працівниками Христищенського  відділення бурових робіт: прокатно-ремонтного  цеху  електрообладнаня та електропостачання, прокатно-ремонтного цеху бурового обладнання, прокатно-ремонтного  цеху  труб та трубопроводів Бурового  управліня «Укрбургаз» щодо додержання вимог «Правил безпечної роботи з інструментом і пристроями».

  Були зазначі основні вимоги  охорони праці під час виконання  робіт на  верстатах заточної групи:

  • До самостійної роботи на заточному верстаті мають допуск особи, які:
  • досягли віку 18 років, мають обов’язковий періодичний медичний огляд при відсутності будь-яких протипоказань для самостійної роботи на заточний верстаті;
  • пройшли вступний інструктаж з електробезпеки з присвоєнням III групи допуску;
  • ознайомлені з інструкцією по експлуатації заточного верстата, інструкцією з охорони праці при роботі на заточному верстаті на виробництві.

  Працівники цехів, що працюють на заточних верстатах  по металу, зобов’язані строго дотримуватися Правил внутрішнього трудового розпорядку, інструкцію з охорони праці при роботі на заточному верстаті по металу.

  Шкідливими і небезпечними чинниками при роботі на заточному верстаті є:

  • фізичні фактори, такі як висока напруга в електричній мережі, всі обертові і рухомі частини верстата, високий рівень шуму;
  • вібрація;
  • осколки абразивного круга;
  • хімічні фактори, такі як підвищене забруднення повітря пилом  і шкідливими хімічними речовинами, які виділяються при обробці  металів;

   психофізіологічні чинники, такі як підвищена напруга.

  СКАКУН_1

  Під час проведення роботи на заточному верстаті необхідно використовувати спецодяг (х / б халат, головний убір), захисні окуляри.

  Працівники цехів зобов’язані суворо дотримуватися правил пожежної безпеки, знати і швидко знаходити місця розташування первинних засобів пожежогасіння; знати місце розташування медичної аптечки.

  Корпус верстата в обов’язковому порядку повинен мати заземлення.   Робоче місце повинно бути достатньо освітлене.  При проведенні заміни абразивного кола, очищення верстата, прибирання робочого місця заточний верстат повинен бути повністю знеструмлений.   Про усіх виявлені несправності верстата і системи заземлення працівники цехів зобов’язані  повідомити начальнику цеху.

  З метою профілактики електротравматизму, аналізу стану охорони праці на підприємствах та вдосконалення здійснення державного нагляду за додержанням вимог законодавства та нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки було проведені робочі зустрічі з електроперсоналом Барвінківського РЕМ, Барвінківського РВЕ АК «Харківобленерго» та Барвінківського ПТМ щодо додержання вимог «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів».

  Як зазначив інспектор, безпечна експлуатація електроустановок передбачає їх оперативне обслуговування. Воно може проводитися як локальними оперативними чи оперативно-ремонтними робітниками, які закріплені на одній конкретній електричній установці, так і виїзними робітниками, що обслуговують групи електроустановок. Якщо оперативний працівник обслуговує електроустановки одноосібно або є старшим в бригаді, він повинен мати III (до1000 В) або IV (понад 1000 В) групу з електробезпеки. Незалежно від того, є робітники локальними чи виїзними, вони повинні знати відповідні інструкції, оперативні схеми, особливості обладнання та правила будови і безпечної експлуатації електроустановок споживачів. Крім того, вони мають проходити дублювання, навчання і перевірку знань ПБЕЕС і Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів. Такі робітники працюють за спецграфіком, який визначається особою відповідальною за електрогосподарство організації чи її відповідного підрозділу. Згідно з вказаним графіком, робітники чергуються та повинні здати-прийняти зміну. В процесі прийняття-передачі зміни працівники перевіряють стан та режим роботи електроустаткування, матеріалів та інструментів тощо. Факт прийняття-передачі зміни засвідчується підписами у відповідному журналі осіб, що здають та приймають зміну. У випадку ліквідації аварії зміна здається тільки за наявності згоди на це відповідальної за електрогосподарство особи. Як повинні виконуватися роботи в електроустановках Роботи в електроустановках ділять на види, в залежності від того, які технічні засоби безпечної експлуатації електроустановок використовуються в процесі їх виконання. Зокрема, розрізняють: роботи без зняття напруги на струмовідних частинах чи поруч з ними або на відстані від струмовідних частин; роботи, для виконання яких знімається напруга. В залежності від виду виконуваних робіт, а також від напруги в електроустановках, робітники повинні дотримуватися певних заходів безпеки. В будь-якому випадку, обслуговуючи електроустановки, забороняється використовувати металеві драбини або торкатися ізоляторів електроустановки, яка перебуває під напругою без використання електрозахисних спецзасобів.  Навіть використовуючи спецзасоби, наближатися до електроустаткування можна тільки на безпечну, визначену в ПБЕЕС відстань. Не можна виконувати роботи у разі наближення грози, застосовувати захисні ізолюючі засоби в дощову, сніжну чи вологу погоду. Загалом, чіткий перелік вимог та заходів, яких змушені дотримуватися робітники, обслуговуючи електроустановки, визначено в п.2 ПБЕЕС. В залежності від того, яким чином організовуються роботи в електроустановках, їх виокремлюють до одного з наступних видів робіт: в процесі поточної експлуатації; за відповідним розпорядженням; за визначеним нарядом. Незалежно від виду робіт, для безпечної експлуатації електроустановки потрібно: затвердити список робіт, вказавши спосіб їх організації та затвердити їх відповідним документом; визначити відповідальних за безпечне ведення робіт осіб та забезпечити нагляд впродовж їх виконання; приготувати робочі місця; допустити робітників до роботи; забезпечити  перевід робітників на інше місце праці; належно оформити перерви в роботі, а також закінчення роботи. Особи, які відповідальні за безпечну експлуатацію електроустановок Серед таких осіб слід зазначити працівників, які: керують роботами (керівники); роздають наряд чи видають розпорядження; видають дозвіл на підготовку робочого місця; готують допуск або робоче місце; є допускачами (працівники, що допускають до виконання робіт); є наглядачами (ті особи, що ведуть нагляд за безпекою виконання робіт); члени робочої бригади.

  Автор: ГУ Держпраці у Харківській області, 15:24