• 03Сер

  Головним управлінням Держпраці у Харківській області взято участь у черговому засіданні Комісії з питань підтвердження стажу роботи на посадах, що дають право на призначення пенсій на пільгових умовах або за вислугу років особам, які працювали на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за списком №1 та на інших роботах зі шкідливими і важкими умовами праці за списком №2 виробництві робіт, професій, посад і показників, зайнятість на яких дає право на призначення пільгової пенсії, яке відбулося у Головному управлінні Пенсійного фонду України Харківській області.

    Комісією розглянуто 28 справ з визнанням достатніх правових підстав для призначення пільгової пенсії, з яких:

   підтверджено – 1 справ;

   підтверджено частково – 21 справ;

   відмовлено – 6 справ.

  Так, комісією розглянуто заяву колишнього працівника колгоспу «Зоря комунізму», який звернувся до територіального управління Фонду за офіційним визнанням достатніх правових підстав для призначення пільгової пенсії за періоди роботи з 1991 по 2000 рр. за професією тракторист.

  Громадяни вимушені звернутися до Комісії, оскільки діяльність підприємства, з яким він перебував у трудових відносинах та працював на посадах із шкідливими та особливо шкідливими умовами праці, на даний час припинена в зв’язку з ліквідацією чи банкрутством. В результаті прийнятого комісією рішення громадяни зможуть скористатися правом дострокового виходу на пенсію за віком на пільгових умовах та за вислугу років вже в поточному році.

  Отже, ухвалені на засіданні рішення дадуть можливість громадянам реалізувати набуте право на пільгове пенсійне забезпечення, не зважаючи на ліквідацію підприємств.

  Слід вважати, що як правило найчастіше причинами відмови Комісією у підтвердженні трудового стажу для призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугою років є відсутність у Списках робіт, професій, посад і показників зі шкідливими і важкими умовами праці відповідних посад чи робіт, на яких були зайняті заявники, відсутність документів, приміром, від сільськогосподарських підприємств, що підтверджують безпосередню зайнятість заявників у сільськогосподарських роботах та шкідливий характер виконуваних робіт.

  07

  Довідка: Пільговий стаж – це період трудової діяльності в шкідливих, небезпечних або специфічних умовах протягом повного робочого дня. Перелік виробництв, робіт, професій, посад і показників, за якими період трудової діяльності може бути віднесений до пільгового стажу, затверджений постановами Кабінету Міністрів України.

  Згідно пункту 20 Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.1993 № 637, однією з умов призначення пільгових пенсій є надання підприємством або організацією уточнювальної довідки, яка підтверджує пільговий трудовий стаж. У цій довідці повинна підтверджуватися зайнятість повний робочий день, а також має бути зазначено:

   Період роботи, що зараховується до спеціального стажу;

   Професія або посада;

   Характер виконуваної роботи;

   Розділ, підрозділ, пункт, найменування Списків або їх номери, куди включається цей період роботи;

   Первинні документи за час виконання робіт, на підставі яких видана зазначена довідка.

  Крім того, питання підтвердження періодів роботи, що  зараховуються до трудового стажу для призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років у разі ліквідації підприємства або організації без визначення правонаступника, врегульовано Постановою Кабінету Міністрів України від 05.07.2006 №920.

  Згідно з Порядком підтвердження періодів роботи, що зараховуються до трудового стажу для призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років для підтвердження стажу роботи необхідно подати до управління Пенсійного фонду України за місцем проживання такі документи:

  заяву про підтвердження стажу роботи;

  довідку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб  підприємців про ліквідацію підприємства, установи, організації без визначення правонаступника;

  трудову книжку;

  документи, видані архівними установами, зокрема:

  а) довідку про заробітну плату;

  б) копії документів про проведення атестації робочих місць;

  в) копії документів про переведення на іншу роботу, на роботу з неповним робочим днем, надання відпусток без збереження заробітної плати (у разі відсутності – довідку про їх відсутність).

   Комісія з питань підтвердження стажу роботи на посадах, що дають право на призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років, розглядає заяви про підтвердження стажу роботи та приймають рішення щодо підтвердження стажу роботи або про відмову в його підтвердженні та не пізніше п’яти робочих днів з дня його прийняття направляють в місцеве управління Пенсійного фонду України, а також повідомляють заявника про прийняте рішення. Така Комісія створена при Головному управлінні Пенсійного фонду в Харківській області, членами якої є спеціалісти Фонду соціального захисту, Головного управління Держпраці у Харківській області.

  Автор: ГУ Держпраці у Харківській області, 13:27