• 09Січ

  IMG-d3917281e60fb3ee0cb3d77846d79940-VЗа ініціативою фахівців Головного управління Держпраці у Харківській області  було організовано та проведено виїзний тренінг на базі учбово-курсового комбінату «Харківжитлобуд».

  На протязі проведення заходу було висвітлено, що на протязі 2010—2011 років в Україні були прийняті перші закони, які запроваджують в Україні європейські принципи та підходи до здійснення державного нагляду (контролю) за продукцією та захисту прав споживачів. Водночас, деякі з цих законів стали фактично першими кроками в реформуванні секторного законодавства України у сфері нагляду (контролю) продукції.

  Закон «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» було розроблено на основі відповідних положень Регламенту ЄС 765/2008 від 09.07.2008. Згідно із цим Законом в Україні було запроваджено ринковий нагляд відповідно до принципів і практик, що застосовуються в ЄС.

  Віднині нагляд за продукцією, здійснюється шляхом проведення перевірок на складах та у торговельній мережі. Виробники перевірятимуться лише у разі виявлення на ринку невідповідної продукції.

  У такій ситуації органи ринкового нагляду матимуть також змогу перевіряти весь ланцюг постачання невідповідної продукції, що має забезпечити прозорість ринку та полегшити встановлення джерел походження невідповідної продукції.

  Законом передбачено комплекс заходів, що можуть вживатися до невідповідної продукції (приведення продукції у відповідність, тимчасова та постійна заборона продукції, вилучення продукції з обігу та її відкликання від споживачів).

  Передбачена й необхідність інформування споживачів та інших розповсюджувачів про продукцію, яка становить серйозний ризик або є небезпечною.

  Під час прийняття рішення про вжиття того чи іншого заходу відповідно до європейських вимог передбачена процедура консультацій з виробником продукції чи іншою особою, якої стосується рішення про необхідність вжиття таких заходів.

  Ураховуючи серйозність та важливість заходів ринкового нагляду для виробника чи прирівняної до нього особи та розмір санкцій, законодавство з державного ринкового нагляду встановлює досить чіткі та жорсткі процедури проведення перевірок та вжиття заходів у разі виявлення невідповідності.

  Система санкцій, є гнучкою та спрямована на забезпечення справедливості при їх накладенні: основну відповідальність несе виробник чи особа, що ввела продукцію в обіг на ринку України, а розповсюджувач продукції (у тому числі її продавець) несе відповідальність лише у тому випадку, якщо продукція стала невідповідною внаслідок його дій чи бездіяльності.

  Таким чином, передбачена така логічна схема: розповсюджувачі (у тому числі продавці) перевіряються частіше, але підстави їх відповідальності є значно вужчими, у той час як виробники зазнаватимуть менше перевірок, проте нестимуть всю повноту відповідальності за свою продукцію.

  Під час тренінгу розглядались основні вимоги Технічних регламентів щодо окремих видів продукції та обговорювалися проблемні питання, що виникали під час попередніх перевірок, які здійснювалися у минулих роках фахівцями з питань державного ринкового нагляду.

  Окремо були висвітлені питання  щодо застосування вимог нормативно-правових актів з охорони праці в частині безпечної організації робіт та їх безпечного проведення, а також експлуатації устаткування, машин, механізмів, виробничого травматизму відповідно до вимог законодавства.

  Автор: Сектор взаємодії зі ЗМІ, 13:57