• 30Жов

  Відповідно до п.4 пп. 34 «Положення про Державну службу України з питань праці», затвердженого Постановою КМУ від 11 лютого 2015 р. № 96 (яким визначено завдання Держпраці у організації медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі та щорічному обов’язковому медичному огляді працівників віком до 21 року) та вимог п. 2.2 «Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій», затвердженого наказом МОЗ від 21.05.2007 № 246 розпочато прийом заявок на складання Акту визначення категорій працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду для підприємств, установ та організацій м. Харкова та Харківської області.

  Звертаємо Вашу увагу, що Акт визначення категорій працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду повинен бути складений до 1 грудня року, що передує проходженню періодичного медичного огляду.

  Doctor examines x-ray image of lungs lying on the light table

  Тому у разі необхідності організації періодичного медичного огляду на Вашому підприємстві, Ви можете звертати з відповідною заявою на нашу адресу. До заяви необхідно додати штатний розклад для забезпечення якості, об’єктивності та повноти охоплення працівників медичними оглядами по підприємству, установі чи організації. Під час складання акту визначення категорії працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду, відділом з питань гігієни праці Головного управління Держпраці у Харківській області використовуються результати проведеної атестації робочих місць за умовами праці і інші данні щодо умов праці на конкретних робочих місцях.

  Головне управління Держпраці у Харківській області розраховує, що підсумком нашої з Вами роботи стане своєчасне  виявлення  ранніх ознак гострих і хронічних професійних захворювань (отруєнь), забезпечення динамічного спостереження за станом здоров’я працівників в умовах дії шкідливих та небезпечних виробничих факторів і трудового процесу; вирішення  питання  щодо можливості працівника продовжувати роботу в умовах дії конкретних шкідливих та небезпечних виробничих факторів і трудового процесу та проведення відповідних оздоровчих заходів на підприємствах, установах та організаціях Харківської області та м. Харкова.

  У забезпеченні збереженні здоров’я працюючого населення ми розраховуємо на плідну співпрацю та заздалегідь вдячні за неї!

  Автор: Сектор взаємодії зі ЗМІ, 16:59